Mountain View Square

 1145 E. Mountain View Road, PhoenixAZ 85020