1111 Stratford

 1111 Stratford Ave, StratfordCT 06615