Main Street Duplex

 518-520 w. Main, BataviaIL 60510