The Walton Residences

 70 E Walton Street, ChicagoIL 60611