Smith Apartments

 604 W. Stoughton #12, UrbanaIL 61801