Cherry St Duplex

 315 E. Cherry St., MasonMI 48854