2 story Custom built home

 14360 Washington Street NE, Ham LakeMN 55304