Arcadia Palms

 3655 East Sahara Ave, Las VegasNV 89104