Chimneys of Oak Creek

 1956 Chimney Lane, DaytonOH 45440