1607 Catharine St Unit 2B

 1607 Catharine St Unit 2B, PhiladelphiaPA 19146