Fountain Arms Apartments

 348 Fountain Street, PhiladelphiaPA 19128