Kensington Apartments

 180 N Main St, Salt Lake CityUT 84103