Summerwalk At Klahanie

 3850 Klahanie Drive SE, IssaquahWA 98029